Het triggerde me. De opmerking van iemand, onlangs, over “mensen zoals ik”. Mensen die met elkaar in de “holistische bubbel” zitten. Ik weet niet precies wat diegene ermee bedoelde. De uitdrukking op het gezicht verried dat het niet heel serieus te nemen viel, zo’n holistische bubbel met allemaal dezelfde types. Ik wilde graag weten in welke bubbel ik me precies bevond en besloot het uit te zoeken.

Ik ben eens gaan googelen op de betekenis van het woord “holistisch”.

  1. Alomvattend.
  2. Iets is holistisch wanneer er naar het geheel gekeken wordt en niet naar de som van de verschillende onderdelen waarvan iets is opgebouwd. Volgens het holisme hangt alles met elkaar samen. Iets kan niet bekeken of geanalyseerd worden door naar een gedeelte van dat geheel te kijken.
  3. Als we een samenleving op een holistische manier benaderen wil dat zeggen dat wij die samenleving proberen te zien als een vervlochten geheel van facetten waaruit zij is opgebouwd.

Hier kan ik wel iets mee. Ik geloof inderdaad dat alles met elkaar verbonden is. Ik zou een mens en ook een samenleving bij voorkeur vanuit het geheel willen benaderen. Zo werk ik met mensen die ik coach, leerlingen, onze scholen en mijn eigen kinderen. Mijn wens zou zijn dat de huidige crisis ook vanuit alle facetten bekeken zou worden.
Dus ja, holistisch ✔️

Alles hangt met elkaar samen
Vervolgens ben ik gaan zoeken naar de betekenis van “in een bubbel”. In een bubbel leven; weinig of geen contact met de buitenwereld of met andersdenkenden hebben, erg op zichzelf zijn Nu ben ik in de war. Holistisch betekent dus dat alles met elkaar verbonden en vervlochten is. De bubbel geeft aan dat het een manier van leven is die erg op zichzelf is… Kan dat überhaupt? Spreken “het holistische” en “de bubbel” elkaar niet enorm tegen? Juist omdat ik erin geloof dat alles met elkaar samenhangt, kan ik niet in een bubbel zitten. Sterker nog; er kan geen bubbel zijn als ik met alles verbonden ben. En trouwens, als dat wel zo is dan kan ik me niet aan het idee onttrekken dat het druk is in de holistische bubbel.

De samenleving laat van zich horen
Steeds meer mensen laten hun zorgen zien en horen. Zij benadrukken dat welzijn en welbevinden een combinatie is van gezondheid, vrijheid, natuur, bewustzijn, werkgeluk, sociale interactie, economisch welbevinden, veiligheid, spiritualiteit, autonomie, woonomstandigheden, mentale stabiliteit en zo kan ik nog wel even doorgaan. Zodra we focussen op één aspect, zonder rekening te houden met al die andere aspecten, komen mensen/komt een samenleving onder druk te staan.

Het is mijn bescheiden visie, vanuit mijn veilige allesomvattende bubbel😉.

Francy Wilthuis

Francy Wilthuis

Schoolleider | NLP coach | NLP trainer io

Ik maak het als schoolleider regelmatig mee dat mensen vastlopen, omdat ze in de loop van hun leven te ver van zichzelf verwijderd zijn geraakt.

Ben jij ook iemand die weer Wil-Thuiskomen bij zichzelf?  Wil jij ook liefdevolle en autonome keuzes maken en het leven leiden dat past bij wie je bent in jouw diepste kern? Tijdens een kennismakingsgesprek kunnen we samen uitzoeken wat ik voor jou kan betekenen.