Organisatie- en familieopsteller | (Team)Coach | Kwaliteitsadviseur

Annemarie Janssen, dochter uit het Westen van het land sinds 1967 en al jaren wonend in het Noorden. Annemarie is gecertificeerd coach, familie- en organisatieopsteller. Als (kwaliteits)adviseur heeft zij een ruime ervaring in verandertrajecten binnen organisaties. Door vanuit systemisch perspectief naar organisaties te kijken is haar liefde en waardering voor organisaties en de mensen waaruit zij bestaat, steeds groter geworden. Juist in deze tijd waarin het voor organisaties noodzakelijk is om sneller te veranderen dan ooit om relevant te blijven voor je klanten, staan we met elkaar voor een grote uitdaging.

Door de jaren heen heeft ze gewerkt als wetenschapper, ergotherapeut en adviseur kwaliteit en veiligheid. Al deze paden hebben vaardigheden opgeleverd die ze ook als coach en adviseur inzet. Als wetenschapper ontdekte Annemarie het belang van logisch redeneren en het analytisch denken. Iets wat ze nog altijd gebruikt als ze het even niet meer weet. De feiten op een rij zetten en scheiden van de beleving kan dan soms heel behulpzaam zijn.

Als ergotherapeut zoomde Annemarie in op het dagelijks reilen en zeilen van mensen. Vervolgens gingen we samen op zoek naar wat voor hen belangrijk was om juist voor deze zaken een oplossing te zoeken. Als adviseur kwaliteit en veiligheid leerde ze dat vooral het gedrag van mensen bepalend is voor het continu verbeteren binnen hun werk en persoonlijke groei – en dat regels en structuren hierin ondersteunend dienen te zijn. (Te) vaak is nog de situatie dat de regels en structuren worden opgelegd en medewerkers hierdoor hun vrijheid en kracht verliezen.

Annemarie heeft een algemene coachopleiding gevolgd bij de School voor Coaching in Utrecht en zowel de opleiding familieopstellingen als organisatieopstellingen bij het Bert Hellinger Instituut. Verder is Annemarie NLP (Neurolinguïstisch Programmeren) geschoold.

Meer informatie of heb je een vraag? Annemarie is te vinden op de volgende manieren: