Marieke Koehorst-Busscher (1983) is geboren en getogen in het mooie grensdorp Lattrop.

Met haar eigen praktijk Lief & Leef coaching richt ze zich op volwassenen én kinderen die hooggevoelig zijn. Met als missie bewustwording te creëren rondom (hoog)gevoeligheid. Door hooggevoeligheid te accepteren, te (h)erkennen en te begrijpen, laat ze inzien dat hooggevoeligheid een gave kan zijn in plaats van een last.

Daarnaast begeleidt ze volwassenen op het gebied van zelfbewustzijn, mindset en omgaan met gedachten/emoties en stress. Zodat er samen gewerkt wordt aan het vergroten van levensgeluk!

Marieke werkt al vele jaren met plezier in de kinderopvang. Hier heeft ze verschillende facetten gezien en ervaren. Nadat ze zelf moeder werd en het leven haar een paar keer flink onderuit haalde, gaf ze gehoor aan de uitnodiging van het leven om haar ware natuur en missie te (her)ontdekken.

Opleidingen:
Aan de hogeschool heeft Marieke de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening gevolgd. Daarbij heeft ze zich vooral  gericht op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen.

Marieke heeft de opleiding Intensieve Training Mediumschap (2014-2015) gevolgd bij het Centrum voor Mediumschap. Met als doel te groeien in spiritualiteit en persoonlijkheid en haar intuïtieve kwaliteiten verder te ontwikkelen.

In Juni 2019 heeft ze haar diploma Hooggevoeligheidscoach behaald.

Marieke is momenteel (2020) bezig met de studie ‘Acceptance and Commitment Therapy’ (ACT). Deze gedragstherapie helpt mensen om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat zij kunnen blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (Commitment).

Voel je welkom!

Meer informatie of heb je een vraag? Marieke is op de volgende manieren te vinden: